LEKTORIUM HISTORYCZNE

Znajdziesz tutaj udostępnione w formacie pdf różne opracowania dotyczące historii polskich karmelitów i karmelitanek bosych.


HASŁA Z ENCYKLOPEDII KATOLICKIEJ KUL

„Głos Karmelu” (tom 5); Karmel, „Karmel” (tom 8); Karmelici bosi (tom 8); Karmelitanki, karmelitanki bose (tom 8); Karmelitańska duchowość, karmelitańska reguła (tom 8); Karmelitański ryt (tom 8); Karmelitańska sztuka (tom 8); Szkaplerz, Szkaplerzna Matka Boża (tom 19); Szkaplerzne bractwa (tom 19).

CZESŁAW GIL OCD

1. Czterysta lat karmelitów bosych w Polsce (1605-2005). „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga Jubileuszowa”. Red. Cz. Gil OCD, WKB, Kraków 2005, s. 13-48.
2. Prowincja Polska w latach 1911-1947. „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga Jubileuszowa”. Red. Cz. Gil OCD, WKB, Kraków 2005, s. 293-347.
3. Klasztor karmelitów bosych w Wadowicach. WKB, Kraków 1999.
4. Klasztorne dzwony. „Wadoviana”, nr 7/2002, s. 29-34.
5. Karmelita – Homo viator w XVII-XVIII w. „Nasza Przeszłość”, t. 109:2008, s. 303-315.
6. Karmelitańskie sanktuarium maryjne w Munster (1950-1980). „Karmelitańskie Studia i Materiały Historyczne”, t. 1:2006, s. 283-316.
7. Profesi Prowincji Polskiej Karmelitów Bosych w latach 1679-1789. Roczniki Humanistyczne, t. XXVII, 2:1979, s. 57-93.
8. Historia Zakonu Karmelitów Bosych. Skrypt. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2000.
9. Karmelitanki bose w Poznaniu 1867-1875. Saeculum Christianum, 1 (1994) nr 2, s. 237-254.
10. Dzieje kultu m. Teresy Marchockiej, karmelitanki bosej (1603-1652). „Nasza Przeszłość”, t. 104:2005, s. 5-35.
11. Kult św. Teresy od Jezusa w polskich ośrodkach karmelitańskich od XVII-XIX w. „Otrzymałam ducha mądrości”, WKB, Kraków 1972, s. 347-378.
12. Kiedy Karol Wojtyła przyjął szkaplerz karmelitański? Wadowiana, 16/2013, s. 167-169.
13. Szkolnictwo w Wadowicach 1918-1939. Wadowiana, 13/2010, s. 150-177.
14. Wadowickie Muzy 1918-1939. Wadowiana, 10/2006, s. 25-42.
15. Związki Ojca Świętego z Karmelem. Wadowiana, 5/2000, s. 5-9.
16. Erygowanie litewskiej prowincji karmelitów bosych pod wezwaniem św. Kazimierza. Roczniki teologiczno-kanoniczne, t. XXII, zeszyt 4, 1975, s. 109-116.
17. Dwa katalogi prowincji litewskiej karmelitów bosych z XVIII w. „Nasza Przeszłość”, t. 111:2009, s. 117-157.

BENIGNUS WANAT OCD

1. Szkoły karmelitów bosych w Berdyczowie na Ukrainie. „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga Jubileuszowa”. Red. Cz. Gil OCD, WKB, Kraków 2005, s. 107-148.
2. Życie i działalność karmelitów bosych w diecezji kamienieckiej w latach 1622-1866. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2001.
3. Sztuka w Karmelu. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 1999.
4. Przyjaźń o. Wacława Nowakowskiego OFMCap z o. Rafałem Kalinowskim OCD. Studia Laurentiana, 2004, 4, 1, s. 43-65.
5. Tajemnice życia eremów na Bielanach i w Czernej. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2005.
6. Kult św. Józefa Oblubieńca NMP u karmelitów bosych w Krakowie. WKB, Kraków 1981.
7. Święty Józef Protektorem Zakonu Karmelitańskiego. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2000.
8. 400 lat fundacji Zakonu Karmelitów Bosych w Krakowie i jego rozwój w 1. połowie XVII w. w Polsce. „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce (1605-2005)”. Red. A. Ruszała OCD, WKB, Kraków 2005, s. 39-54.
9. „Złączeni węzłem przyjaźni w walce o wolność Ojczyzny, w heroicznej służbie Bogu i bliźnim”. Święty brat Albert i święty Rafał Kalinowski. „Servus pauperum. W rocznice beatyfikacji i kanonizacji brata Alberta – Adama Chmielowskiego. Red. K. Prokop, Kraków 2010, s. 125-140.
10. Święty Rafał od św. Józefa (Józef Kalinowski). Folia Historica Cracoviensia, vol. XV/XVI, 2009/2010, s. 55-75.
11. Walory artystyczne i założenia ideowe obrazu św. Józefa z kościoła sióstr karmelitanek w Dubnie. Rozwój jego kultu w XVIII i XIX w. Folia Historica Cracoviensia, vol. III, 1996, s. 113-134.
12. Paralelizm wartości ideowych, artystycznych i przestrzennych eremu ojców kamedułów na Bielanach w Krakowie z pustelnią karmelitów bosych w Czernej do końca XVIII wieku. Folia Historica Cracoviensia, vol. XI, 2005, s. 91-107.
13. Architektura i wyposażenie kościoła i klasztoru karmelitów bosych w Wiśniczu. Folia Historica Cracoviensia, vol. XIX, 2013, s. 119-132.
14. Wkład i zasługi włoskich karmelitów bosych w powstanie Prowincji Ducha Świętego w Polsce w 1 poł. XVII w. Analecta Cracoviensia XXVII 1995, s. 637-651.
15. Łaskami słynąca ikona Matki Bożej w Gudohajach. Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, red. J. Urban, Kraków 2006, s. 365-391.
16. Historiografia karmelitów bosych w Polsce. Historia bliższa ludziom. Red. E. Wróbel CSFN, R. Szczurkowski, Kraków 2011, s. 389-398.
17. „Strażnicy wiary w godzinie próby. O. Kamil Gleczman z Polanki Wielkiej i br. Cyprian Jan Lasoń z Nowej Góry, karmelici bosi, zamordowani w Wiśniowcu 7 lutego 1944 roku”. WKB, Kraków 2009.

JERZY ZIELIŃSKI OCD

1. Kulisy pierwszego polskiego tłumaczenia „Dziejów duszy” św. Teresy z Lisieux. Itinera Spiritualia, t. VI, 2013, s. 183-206.
2. Herb Karmelu. Historia, symbolika, duchowe przesłanie. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 1999.
3. Karola Wojtyły karmelitańskie spotkania. Szkice historyczne. WKB, Kraków 2016.
4. Powrót do reguły pierwotnej, czyli jakiej? „Czerpać ze źródeł. 450-lecie inauguracji pierwszej wspólnoty karmelitów bosych w Duruelo”. Red. J. Gogola OCD, D. Sochacki OCD, WKB, Kraków 2018, s. 73-93.
5. Droga do serca Afryki. Ojciec Leonard Kowalówka – fundator misji karmelitańskich w Burundi. WKB, Kraków 2017.
6. Serce szeroko otwarte. Życie Sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy OCD. WKB, Kraków 2011.
7. Piękno ukryte w prostocie. Życie Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec OCDS. WKB, Kraków 2010.
8. Jak Feniks z popiołów. Setna rocznica odrodzenia się prowincji polskiej karmelitów bosych 1920-2020. WKB, Kraków 2020.
9. Polskie archiwum karmelitów bosych: historia, wybitne postaci, metoda i zbiory. Itinera Spiritualia, t. XII, 2019, s. 137-158.
10. Historia szkaplerza karmelitańskiego. Głos Karmelu, 1(91)/2020, s. 8-15.

PIOTR NEUMANN OCD

1. Karmelici bosi w klasztorach polskich w okresie ich przynależności do austriackiej prowincji zakonu (1875-1911). „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga Jubileuszowa”. Red. Cz. Gil OCD, WKB, Kraków 2005, s. 159-291.
2. Reforma klasztoru karmelitów bosych w Czernej na tle odnowy życia zakonnego w niektórych zakonach mendykanckich w Galicji w drugiej połowie XIX wieku. „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce (1605-2005)”. Red. A. Ruszała OCD, WKB, Kraków 2005, s. 109-125.

SZCZEPAN T. PRAŚKIEWICZ OCD

1. Błogosławiony Alfons Maria Mazurek. Pierwszy beatyfikowany mę­czen­nik polskiego Karmelu. „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga Jubileuszowa”. Red. Cz. Gil OCD, WKB, Kraków 2005, s. 429-443.
2. Pierścień Józefa. Referat wygłoszony podczas XXXV Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu, 7 maja 2004 r. Kuria Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, Kraków 2004.
3. Misyjne zaangażowanie polskich karmelitów bosych w ciągu czterystu lat ich historii. „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce (1605-2005)”. Red. A. Ruszała OCD, WKB, Kraków 2005, s. 281-302.
4. Działalność klasztoru karmelitów bosych w Wiśniczu 1630-1782. Folia Historica Cracoviensia, vol. XIX, 2013, s. 195-220.

WIESŁAW K. KIWIOR OCD

Franciszek Jerzy Powiertowski OCD (1917-1944). „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga Jubileuszowa”. Red. Cz. Gil OCD, WKB, Kraków 2005, s. 469-504.

OTTO FILEK OCD

Nauka i nauczanie w zakonach karmelitańskich. „Dzieje teologii katolickiej w Polsce”. Red. M. Rechowicz, t. II, cz. 2, Lublin 1975, s. 367-390.

KS. JÓZEF MARECKI

1. Wpływ sztuki karmelitańskiej na kształtowanie życia religijnego w Polsce. „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce (1605-2005)”. Red. A. Ruszała OCD, WKB, Kraków 2005, s. 303-315.
2. Karmelici bosi w kręgu zainteresowań aparatu bezpieczeństwa PRL na terenie województwa krakowskiego w świetle zachowanych sprawozdań kierowanych do MBP i MSW w latach 1947-1970. Folia Historica Cracoviensia, vol. X, 2004, s. 251-282.

ELŻBIETA ELENA WRÓBEL CSFN

Życie religijne i zakonne w Polsce na przełomie XVI i XVII w. „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce (1605-2005)”. Red. A. Ruszała OCD, WKB, Kraków 2005, s. 15-38.

ARKADIUSZ SMAGACZ

Rozwój i podział Prowincji Polskiej Karmelitów Bosych w XVIII w. „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce (1605-2005)”. Red. A. Ruszała OCD, WKB, Kraków 2005, s. 55-76.

JACEK CZECHOWICZ

Rozbudowa kościoła karmelitów bosych w Krakowie w latach 1929-1933 według ówczesnego dziennika prac budowlanych. „Teka komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział w Krakowie. Urbanity and Architecture Files”, tom XLVI (2018), s. 603-621.

KS. KAZIMIERZ PANUŚ

Wkład karmelitów bosych w kaznodziejstwo polskie. „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce (1605-2005)”. Red. A. Ruszała OCD, WKB, Kraków 2005, s. 245-260.

ANNA NOWICKA-STRUSKA

Klio znaczy chwalić. Historia, czasy i ludzie w siedemnastowiecznych po­grze­bowych kazaniach karmelitańskich. „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga Jubileuszowa”. Red. Cz. Gil OCD, WKB, Kraków 2005, s. 49-105.

EUGENIUSZ NIEBELSKI

Dla wolności Ojczyzny i Kościoła. Karmelici bosi z klasztorów Króle­stwa Polskiego w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu w Rosji. „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga Jubileuszowa”. Red. Cz. Gil OCD, WKB, Kraków 2005, s. 149-158.

ADAM DZIUROK

Placówka karmelitów bosych w Szopienicach 1954-1955. Epizod walki z Kościołem katolickim w czasach stalinowskich. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46/2 (2013), s. 404-414.

PAWEŁ JANOWSKI

Karmelici bosi w Lublinie w latach 1918-1939 – kwestia odzyskania klasztoru. „Karmelici bosi w Polsce 1605-2005. Księga Jubileuszowa”. Red. Cz. Gil OCD, WKB, Kraków 2005, s. 349-361.

ANDRZEJ BOROWSKI

Motywy karmelitańskie w literaturze polskiej. „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce (1605-2005)”. Red. A. Ruszała OCD, WKB, Kraków 2005, s. 231-244.

PIOTR PAWEŁ GACH

Karmelici bosi na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej w dobie kasat. „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce (1605-2005)”. Red. A. Ruszała OCD, WKB, Kraków 2005, s. 77-107.

JÓZEF SZYMON WROŃSKI

1. Krakowski kościół karmelitów bosych pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z początku XX w. „Cztery wieki karmelitów bosych w Polsce (1605-2005)”. Red. A. Ruszała OCD, WKB, Kraków 2005, s. 317-325.
2. Krakowskie kościoły karmelitańskie zbudowane na początku XX wieku. Folia Historica Cracoviensia, vol. X, 2004, s. 475-493.

JERZY ŻMUDZIŃSKI

Fundacje artystyczne księżniczki bawarskiej Marii Klary Wittelsbach, w zakonie siostry Teresy Marii od św. Józefa (1608-1652), karmelitanki bosej w krakowskim klasztorze św. Marcina. Folia Historica Cracoviensia, vol. X, 2004, s. 527-538.