PODRĘCZNE INDEKSY OSÓB


INDEKSY KARMELITÓW BOSYCH ZMARŁYCH W LATACH 1607-1998
W POLSCE, NA LITWIE I RUSI

Indeksy pochodzą z czterotomowego dzieła ojca Kajetana Furmanika OCD (1929-1990) zawierającego krótkie biogramy zmarłych zakonników: Księga zmarłych karmelitów bosych w Polsce, na Litwie i Rusi 1607-1998, Kuria Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, Kraków 2002 (publikacja do użytku wewnętrznego). Po śmierci Autora dodano biogramy zakonników zmarłych do roku 1998. Indeksy nie zawierają kompletnej listy wszystkich karmelitów bosych minionych wieków. Obejmują jedynie tych, o których wzmianki lub pełniejsze informacje zachowały się w archiwach naszej prowincji.

Indeks chronologiczny
według roku śmierci
Przeglądaj

Indeks alfabetyczny
według imion
Przeglądaj

Indeks alfabetyczny
według nazwisk
Przeglądaj


INDEKS OSÓB Z PUBLIKACJI OJCA BENIGNUSA WANATA OCD

Indeks pochodzi z książki Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975 autorstwa ojca Benignusa Wanata OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979. Przeglądaj


INDEKS ALFABETYCZNY POLSKICH KARMELITANEK BOSYCH
Z LAT 1612-1914

Indeks pochodzi ze Słownika polskich Karmelitanek Bosych 1612-1914 autorstwa ojca Honorata Gila OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999. Przeglądaj