HISTORYCZNE DZIEDZICTWO KARMELITÓW BOSYCH

ZASOBY ARCHIWUM KRAKOWSKIEJ PROWINCJI ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH

UWAGA! Dawne i współczesne fotografie umieszczone na stronach archiwum.karmel.pl pochodzą ze zbiorów karmelitańskiego archiwum w Krakowie. Można je wykorzystywać w pracach naukowych podając źródło pochodzenia. Kilka fotografii zaczerpnięto z innych źródeł, co odnotowano przy ich opisie.