KONTAKT Z ARCHIWUM


Archiwum Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych
ul. Zygmunta Glogera 5
31-222 Kraków

Archiwista Prowincji: o. Jerzy Zieliński OCD
e-mail: archiwumocd@gmail.com
www: archiwum.karmel.pl

Archiwum Krakowskiej Prowincji nie ma konkretnych dni i godzin otwarcia. Zakres i termin korzystania z archiwaliów zostaje ustalony po nawiązaniu kontaktu z archiwistą.