KARMELITAŃSKIE KRESY

PODRÓŻE SENTYMENTALNE DO LAT 30. XX WIEKU

W 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Niemcy przegrały pierwszą wojnę światową, Cesarstwo Austro-Węgier rozpadło się na państwa narodowe, a Rosja pogrążyła się w chaosie rewolucji październikowej. Zrzucenie jarzma tych trzech zaborców zrodziło w Polakach ogromny entuzjazm. Suwerenność otworzyła rozliczne możliwości działań na rzecz gospodarczej odbudowy kraju, a dla Kościoła, w tym dla karmelitów bosych, rozpoczął się okres intensywnej pracy na polu patriotycznej i duchowej formacji narodu. Zakonnicy odzyskali klasztory w Miadziole Starym (1927), Wiśniowcu (1931) i Wilnie (1931). Wybudowali też nowy we Lwowie na Persenkówce (1933-1939). Lata trzydzieste XX wieku to wyjątkowa dekada w życiu tych klasztorów przerwana wybuchem drugiej wojny światowej w 1939 roku. Prezentowane fotografie zabiorą nas do tamtych miejsc i ich niepowtarzalnego klimatu.