PODRÓŻ SENTYMENTALNA LWÓW, PERSENKÓWKA

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Budowa klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w latach 1932–1938. Nowa fundacja miała służyć
jako kolegium filozoficzno-teologiczne dla karmelitańskich alumnów.

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Budowa klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w latach 1932–1938.

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Komitet budowy klasztoru.
Powiększony fragment fotografii powyżej.

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Budowa klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w latach 1932–1938.

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Ojciec prowincjał Franciszek Kozicki
wśród budowniczych karmelitańskiego klasztoru.

Lwów, lata trzydzieste XX w. Loteria fantowa zorganizowana staraniem państwa
Hoflingerów dla pozyskania funduszy na budowę klasztoru. Stoją od lewej:
br. Bernardyn Pigłowski i o. Bolesław Sadowski.

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Budowa klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w latach 1932–1938.

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Budowa klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w latach 1932–1938.

Lwów. Persenkówka, 1939 r. Klasztor karmelitów bosych w całej okazałości.
Ostatni zakonnicy opuścili klasztor w 1946 r. w ramach repatriacji
ludności polskiej ze Lwowa.

Lwów. Persenkówka, 1938 r. Poświęcenie kościoła przez metropolitę
lwowskiego bpa Bolesława Twardowskiego.

Lwów, Persenkówka, 1935 r. Przeor klasztoru o. Bertold Kozłowski
w gronie karmelitańskich alumnów.

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Grupa teatralna przy karmelitańskim
klasztorze. W środku ojcowie Grzegorz Kozera i Bolesław Sadowski.

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Klasztor karmelitów bosych.

Jerzy Zieliński OCD