PODRÓŻ SENTYMENTALNA WILNO, OSTRA BRAMA

Wilno, 1937 r. Wspólnota klasztoru ostrobramskiego.
Siedzą na ziemi od lewej: br. Medard Zajda, br. Witalis Naruk. Drugi rząd od lewej:
br. Robert Mrugacz, o. Fidelis Krawiec, o. Andrzej Gdowski, o. Sylwester Gleczman – przeor,
o. Hadrian Gut, o. Jakobin Filek, o. Rajmund Sapała. Trzeci rząd od lewej: o. Elizeusz
Trzeciak, br. Emanuel Dziędziora, br. Klaudiusz Sieradzki, br. Remigiusz Czech,
br. Sykstus Adamczyk, br. Alan Paluch, br. Władysław Słowik. Czwarty rząd
od lewej: br. Ezechiel Stary, br. Florian Kozłowski, br. Szymon Bogdanik,
br. Apoloniusz Godyń, br. Bogdan Latocha, br. Prosper Godyń,
br. Juliusz Marchewka, br. Edmund Dąbrowski.

Wilno, lata trzydzieste XX w. Wileńscy karmelici bosi porządkują ogród.

Wilno, klasztor ostrobramski. Akcja katolicka, 1936 rok. Karmelici bosi od lewej:
ojcowie Fidelis Krawiec, Bertold Kozłowski, Norbert Matyjasik
i Faustyn Klaczak. W środku prezes, pan Baranowski.

Wilno, klasztor ostrobramski. Sodalicja mariańska, 15 lipca 1945 rok. Karmelici bosi
od lewej: br. Szymon Bogdanik, o. Faustyn Klaczak, o. Sylwester Gleczman,
o. Andrzej Gdowski, o. Rajmund Sapała i o. Beniamin Kozera.

Wilno, klasztor ostrobramski. Sodalicja mariańska, 1937 rok. Karmelici bosi
od lewej: o. Norbert Matyjasik i o. Benedykt Szczęsny.

Wilno, lata trzydzieste XX w. Pielgrzymka z Krakowa do Matki Bożej Miłosierdzia.
W tłumie u dołu karmelici bosi: o. Elizeusz Trzeciak i o. Norbert Matyjasik.

Wilno, klasztor ostrobramski. Prezydium wileńskich Akcji Katolickich, 1936 rok. Karmelici
bosi od lewej: ojcowie Bernard Kozłowski, Andrzej Gdowski, Faustyn Klaczak, Fidelis
Krawiec, Jakobin Filek, Norbert Matyjasik. W środku prezes, pan Baranowski.

Obraz Matki Bożej Miłosierdzia w kaplicy ostrobramskiej. Pierwsza połowa XX w.

Wilno, 1926 r. Fragment obrazu Matki Bożej Miłosierdzia z kaplicy ostrobramskiej
przed jego odnowieniem w związku z koronacją w 1927 r.

Wilno, 1926 r. Fragment obrazu Matki Bożej Miłosierdzia z kaplicy ostrobramskiej
przed jego odnowieniem w związku z koronacją w 1927 r.

Wilno, 1927 r. Odnowiony obraz Matki Bożej Miłosierdzia
z kaplicy ostrobramskiej.

Wilno, 2 lipca 1927 r. Uroczysta procesja na ul. Zamkowej w dniu koronacji
ostrobramskiego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia (fot. Jan Bułhak).

Wilno, 1927 r. Prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski uczestniczą
w uroczystej koronacji ostrobramskiego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia.

Wilno, lata trzydzieste XX w. Karmelita bosy przygotowuje metalową sukienkę
na obraz Matki Bożej Miłosierdzia.

Wilno, 1936 r. Muzykalni karmelici bosi. Od lewej: o. Hadrian Gut, o. Wilhelm Bodzenta,
o. Fidelis Krawiec, o. Jakobin Filek, NN (powyżej), o. Bernard Smyrak.

Wilno, lata trzydzieste XX w. Pielgrzymka na tle Ostrej Bramy. Karmelici bosi (od lewej):
o. Hadrian Gut, o. Faustyn Klaczak, o. Fidelis Krawiec.

Wilno, 1938 r. Pielgrzymka z Krakowa do Matki Bożej Miłosierdzia
w Ostrej Bramie zorganizowana przez karmelitów bosych.

Wilno, 1939 r. Ojciec Alfons Mazurek z klasztoru w Czernej z grupą czerneńskich
pielgrzymów przed sanktuarium ostrobramskim.

Wilno, lata trzydzieste XX w. Ołtarz w chórze zakonnym
ostrobramskiego klasztoru karmelitów bosych.

Wilno, 1937 r. Ojciec Benedykt Szczęsny trzyma krzyż biskupi
śp. bpa Władysława Bandurskiego. Krzyż został powieszony w ostrobramskiej kaplicy
Matki Bożej Miłosierdzia jako votum.

Kościół karmelitów bosych pw. św. Teresy od Jezusa i Ostra Brama.
Wilno, lata trzydzieste XX w.

Jerzy Zieliński OCD