PODRÓŻ SENTYMENTALNA WIŚNIOWIEC

Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w. Od lewej: cerkiew, pałac rodu Wiśniowieckich, park,
nieistniejący już klasztor karmelitów bosych pw. św. Michała Archanioła
z trzytarasowym ogrodem. W dole rzeka Horyń.

Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w. Od lewej: cerkiew, pałac rodu Wiśniowieckich, park,
nieistniejący już klasztor karmelitów bosych pw. św. Michała Archanioła
z trzytarasowym ogrodem. W dole rzeka Horyń.

Powiększony fragment fotografii powyżej.

Panorama Wiśniowca z klasztorem karmelitów bosych.
Lata trzydzieste XX w.

Panorama Wiśniowca. Lata trzydzieste XX w. Z lewej strony mur
karmelitańskiego trzytarasowego ogrodu.

Ojciec Alfons Mazurek na koniu Deresz po duszpasterskim wyjeździe
do Krzywczyk. Wiśniowiec, 1937 r.

Drużyna harcerska im. o. Rafała Kalinowskiego z Wadowic na obozie w Wiśniowcu.
W tle nieistniejący już klasztor karmelitów bosych. 1938 r.

Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w. Nieistniejący już klasztor
karmelitów bosych pw. św. Michała Archanioła.

Wnętrze karmelitańskiej świątyni odnowionej staraniem o. Sylwestra Gleczmana.
Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w.

Obraz św. Józefa przeniesiony z ołtarza głównego do ołtarza bocznego.
W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej.

Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w. Nieistniejący już klasztor
karmelitów bosych pw. św. Michała Archanioła.

Wiśniowieccy karmelici bosi. Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w.

Panorama Wiśniowca z klasztorem karmelitów bosych.
Lata trzydzieste XX w.

Ojcowie Jacek Komendera (drugi z lewej) i Franciszek Kozicki (trzeci z prawej).
Wiśniowiec, 1935 r. Przed murami karmelitańskiego klasztoru.

Ojciec Kamil Gleczman (1909-1944), przeor klasztoru w Wiśniowcu,
zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w 1944 r.

Brat Euzebiusz Kobiński (u góry z lewej) gości w klasztornym ogrodzie
chór z Warszawy. Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w.

Panorama Wiśniowca z klasztorem karmelitów bosych.
Lata trzydzieste XX w.

Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w. Nieistniejący już klasztor
karmelitów bosych pw. św. Michała Archanioła
z fragmentem trzytarasowego ogrodu.

Jerzy Zieliński OCD