ZAWOJA

1. KRÓTKA HISTORIA KLASZTORU

Klasztor świętego Józefa w Zawoi powstał na parceli ofiarowanej przez Marię Bielas na ten cel na ręce ojca Bernarda Smyraka. Już w roku 1938 ojciec Józef Prus przygotowywał materiały do budowy klasztoru. Z tego materiału ojciec Bernard w latach 1941-1945 postawił dom w stanie surowym. Po wojnie na własną rękę wykończył budowę domu, jako rezydencję wypoczynkową dla studentów i wykładowców Prywatnego Gimnazjum Karmelitów Bosych w Wadowicach. Dnia 4 maja 1948 roku ojciec Walerian Ryszka, jako dyrektor gimnazjum uzyskał zezwolenie Kurii Metropolitalnej w Krakowie na odprawianie w kaplicy Mszy świętej i nabożeństw przyjętych w Zakonie na prawach kaplicy publicznej. W 1949 roku wybudowano po prawej stronie klasztoru drewnianą kaplicę świętego Józefa, a w roku 1951 ojciec Bernard Smyrak zorganizował budowę wokół klasztoru Drogi Krzyżowej. Kapituła Prowincjalna w Krakowie w 1954 roku wyraziła życzenie przyjęcia fundacji w Zawoi dla Zakonu. Pierwszym przełożonym rezydencji został ojciec Remigiusz Czech. Na konwentualnych przybyli ojciec Rajmund Sapała i brat Spiridion Niemiec. Po uzyskaniu 18 listopada 1954 roku zgody na dom zakonny od biskupa Franciszka Jopa, przewodniczący Episkopatu Polski ksiądz biskup Michał Klepacz podpisał 22 grudnia 1954 roku dokument fundacyjny i erekcyjny nowego domu zakonnego.

Klasztor karmelitów bosych w Zawoi-Zakamieniu
na fotografii z lat pięćdziesiątych XX wieku.


Klasztor karmelitów bosych w Zawoi-Zakamieniu
na fotografii z lat sześćdziesiątych XX wieku.


W latach 1970-1976 wybudowano nowoczesny kościół według planów inżyniera architekta Antoniego Nowotarskiego. Kuria Metropolitalna w Krakowie 1 stycznia 1976 roku powierzyła karmelitom bosym duszpasterstwo parafialne przy tym kościele. Dnia 1 maja 1990 roku odbyło się poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego nowego klasztoru w Zawoi. Przez kilka lat trwało wewnętrzne wyposażanie i wystrój domu. Jego ostateczne wykończenie przez wybudowanie chóru zakonnego i otynkowanie jego elewacji zewnętrznych nastąpiło w latach 1997-1998.

Dożynki w Zawoi-Zakamieniu w latach pięćdziesiątych XX wieku.
W grupie, z lewej strony, stoi ojciec Bernard Smyrak.


2. OBSZERNA HISTORIA KLASZTORU

Benignus Wanat OCD, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979, s. 588-591. Do pobrania.

BW25

Benignus Wanat OCD