WROCŁAW

1. KRÓTKA HISTORIA KLASZTORU

Klasztor Opieki św. Józefa we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 1 mieści się w zabudowaniach po ewangelickiej parafii opuszczonej przez Niemców w 1945 roku. Karmelici bosi otrzymali tę świątynię i plebanię za zgodą władz kościelnych i państwowych 15 kwietnia 1946 roku jako dobra opuszczone poniemieckie. Kościół zniszczony był w czasie działań wojennych w 40%. Zakonnicy własnym nakładem przeprowadzili restaurację domu mieszkalnego i świątyni. Naprawiono dachy, sklepienia, położono posadzkę, wstawiono nowe okna i drzwi. Zbudowano cztery marmurowe ołtarze: św. Józefa, Matki Bożej Ostrobramskiej, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Ołtarze i marmurową balustradę wykonali artyści włoscy.

Kościół karmelitów bosych na fotografii z lat
pięćdziesiątych XX wieku.

Klasztor karmelitów bosych na fotografii z lat
pięćdziesiątych XX wieku.

Ksiądz biskup Bolesław Kominek erygował 22 grudnia 1965 roku przy klasztorze karmelitów bosych parafię pw. Opieki Św. Józefa. Wyraził też zgodę na erekcję domu zakonnego karmelitów bosych we Wrocławiu. Na tej podstawie prymas Polski ksiądz kardynał Stefan Wyszyński udzielił Beneplacitum Apostlicum z dnia 12 lipca 1966 roku na założenie klasztoru.

Klasztor karmelitów bosych na fotografii z lat
pięćdziesiątych XX wieku.


2. OBSZERNA HISTORIA KLASZTORU

Benignus Wanat OCD, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979, s. 597-598. Do pobrania.

BW27

Benignus Wanat OCD