RÓŻNE KLASZTORY

KLASZTORY W WILNIE ZA WILIĄ, LEŚNIOWIE, PIŃSKU,
W NARODYCZACH I ANTOLEPTACH

HISTORIA KLASZTORÓW

Benignus Wanat OCD, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979, s. 548-552. Do pobrania.

BW20