MUNSTER

1. KRÓTKA HISTORIA KLASZTORU

Polscy karmelici bosi, którzy po drugiej wojnie światowej znaleźli się poza granicami kraju, założyli w 1949 roku – w porozumieniu z zarządem prowincji w Polsce – klasztor w Hammond, w stanie Indiana w USA. Zamieszkali w nim: ojciec Rafał Ciesielski, ojciec Maksymilian Woźniak i ojciec Erazm Mazur. Wkrótce dołączyli do nich: brat Dydak Ludwik Sikora i brat Justyn Ptasiński (przybyli z Anglii) oraz ojciec Terezjusz Zieliński (przybył z Włoch).

Ponieważ dom w Hammond okazał się za mały, dlatego w sierpniu 1952 roku zakupiono w Munster dwupiętrowy dom od Sióstr Miłosierdzia, które miały tutaj szpital dla upośledzonych umysłowo. Dom przystosowano do życia zakonnego. Urządzono w nim pokoje mieszkalne i kaplicę. Przy klasztorze ojcowie podjęli prace apostolskie wśród Polonii amerykańskiej. Organizowali rekolekcje, dni skupienia i nabożeństwa polskie. Udzielali również pomocy duszpasterskiej innym ośrodkom polonijnym. Podjęli ambitne plany wybudowania wokół własnego domu Kalwarii i oryginalnych grot Matki Bożej z Lourdes oraz Grobu Bożego. Z ogromnym nakładem pracy i funduszu w latach 1954-1960 wzniesiono drogę krzyżową i grotę Matki Bożej z egzotycznych kamieni sprowadzonych z całego świata. Umieszczono w nich ponad 100 rzeźb marmurowych, wykonanych przez włoskich artystów. Kaplice drogi krzyżowej i grota wzniesione zostały z fundacji poszczególnych rodzin polskich i amerykańskich należących do Towarzystwa Matki Bożej z Góry Karmel.

Dnia 30 września 1970 roku klasztor przeszedł pod jurysdykcję Prowincji Polskiej. Do tego czasu podlegał Definitorium Generalnemu w Rzymie. W 1971 roku przełożony klasztoru ojciec Alfred Jarosz poświęcił plac i fundamenty pod budowę milenijnego kościoła i sali, zaprojektowanych przez architekta Williama Butorac’a. Elewację murowanej świątyni poświęcił 19 marca 1972 roku ojciec prowincjał Remigiusz Czech. W 1972 roku na Kapitule Prowincjalnej w Krakowie dotychczasową rezydencję w Munster podniesiono do godności przeoratu. Pierwszym przeorem został ojciec Rafał Ciesielski. Dnia 24 listopada 1981 roku w Munster rozpoczęto budowę nowego klasztoru naprzeciw starego, a po jego ukończeniu przystąpiono do budowy dużej kaplicy Ostrobramskiej.

2. OBSZERNA HISTORIA KLASZTORU

Benignus Wanat OCD, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979, s. 599-601. Do pobrania.

BW28

Benignus Wanat OCD