KLUSZKOWCE

1. KRÓTKA HISTORIA KLASZTORU

Ludność gromady Kluszkowce koło Czorsztyna nie uzyskując zezwolenia na budowę własnego kościoła zbudowała w latach 1936-1939 dom ludowy. Stał on w stanie surowym do 1942 roku. Metropolita krakowski książę Adam Sapieha zaproponował mieszkańcom wioski urządzenie kaplicy w obszernej sali teatralnej, jako filii parafii Maniowy. Kaplica została otwarta w 1942 roku. Karmelici bosi przybyli do Kluszkowiec w roku 1953 i założyli klasztor na poddaszu wspomnianego domu. W latach 1954-1965 ojciec Leon Wądrzyk, przełożony domu, przy pomocy miejscowego Komitetu i ze składek wiernych zatroszczył się o bogaty wystrój kaplicy w stylu zakopiańskim. Po założeniu nowych instalacji wytynkowano jej wnętrze pod polichromię, którą wykonał artysta malarz Mieczysław Krzyżak z Krakowa. Zaprojektował on również ołtarze, ambonę, witraże, kinkiety i płaskorzeźby na chórze. Rzeźby do ołtarzy i ambonę wykonali Antoni Krzak i Jan Sanczy. Obrazy do ołtarzy malował Mieczysław Krzyżak.

Kaplica i dom zakonny karmelitów bosych w Kluszkowcach
na fotografii z lat pięćdziesiątych XX wieku.

Dnia 27 listopada 1958 roku Kuria Metropolitalna w Krakowie erygowała filię parafialną Maniowy dla Kluszkowiec i Krośnicy przy klasztorze karmelitów bosych. Jej urzędowym wikariuszem został ojciec Leon Wądrzyk. W 1987 roku zatwierdzony został przez Radę Prowincjalną projekt budowy nowego kościoła i klasztoru według planów architekta Tylki z Zakopanego. Rada dokonała korekty projektu odnośnie kubatury świątyni oraz zmniejszenia i uproszczenia wieży. Po rozwiązaniu licznych problemów związanych z planami i ich realizacją przystąpiono do budowy kościoła i klasztoru. Przy budowie nowego obiektu wielkie zasługi położył Komitet Budowy Kościoła i mieszkańcy całej gromady Kluszkowce, którzy pracowali w czynie społecznym. Szczególnie zasługi posiada ojciec Jakub Jaroszewicz, który jako proboszcz i przełożony domu koordynował wszystkimi pracami.

2. OBSZERNA HISTORIA KLASZTORU

Benignus Wanat OCD, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979, s. 602-605. Do pobrania.

BW29

Benignus Wanat OCD