KIJÓW

HISTORIA KLASZTORU

W 1990 roku zaproponowano polskim karmelitom bosym objęcie placówki parafialnej przy kościele pw. Pod­wyż­szenia Krzyża Świętego w Kijowie, która powstała tam 1 maja 1969 roku. Dnia 14 lutego 1991 roku nasi ojcowie rozpoczęli posługę duszpasterską w tej parafii. Definitorium Generalne pismem 23 grudnia 1992 roku erygowało przy kościele dom zakonny. W la­tach 1995-1996 zakończono budowę domu, który miał służyć celom forma­cyjnym oraz dokonano remontu i rozbudowy kościoła, a także części mieszkalnej. W latach 2006-2008 podjęto generalną rekonstrukcję budynku obok kościoła, przerabiając go na klasztor. Pod koniec roku 2008 zakonnicy zamieszkali w nowym klasztorze. W 2006 roku spro­wadzono relikwie Krzyża Świętego z Rzymu.