KAMIENIEC PODOLSKI

Zobacz także: Historia w skrócie (D. Antoniuk).

HISTORIA KLASZTORU

Benignus Wanat OCD, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979, s. 373-376. Do pobrania.

BW10

Kamieniec Podolski, około 1885 roku. Fot. Michał Greim (1828-1911).
Od lewej: kościół farny z minaretem, dzwonnica, dawny klasztor karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Zwycięskiej przebudowany po 1867 roku na sobór prawosławny
pw. Ikony Bogarodzicy Kazańskiej.


Klasztor karmelitów bosych przed przebudową.

Klasztor karmelitów bosych przebudowany na sobór prawosławny pw. Ikony Bogarodzicy Kazańskiej.

Klasztor karmelitów bosych przed przebudową.

Klasztor karmelitów bosych przed przebudową. Rysunek na podstawie fotografii obok.