CHARKÓW

HISTORIA KLASZTORU

Dnia 31 sierpnia 1999 roku rada prowincjalna Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych ustosunkowała się przychylnie do propozycji ordynariusza ki­jowsko-żytomierskiego, biskupa Jana Purwińskiego, by od 1 grudnia 1999 roku zakonnicy objęli kapelanię karmelitanek bosych w Pokotylivce (Покотилiвка) i włączyli się w duszpasterską posługę dekanatu charkow­skiego. W 2001 roku zakupiono dom w Charkowie przy ul. Katajewa 22, w dzielnicy Nowa Bawa­ria, adaptując go do potrzeb życia zakonnego i duszpasterstwa parafialnego. Miej­scowy ordynariusz, biskup Jan Purwiński, ustanowił parafię dekretem z dnia 31 paździer­nika 2001 roku. Definitorium generalne erygowało klasztor dekretem z dnia 28 marca 2002 roku. W 2012 roku działalność wspólnoty charkowskiej została zamknięta. U podstaw tej decyzji stały przede wszystkim braki personalne w prowincji, a także fakt ustanowienia przy konwencie w Berdyczowie narodowego sanktuarium maryjnego Ukrainy, co wiązało się z koniecznością personalnego wzmocnienia tej placówki.