WYPRAWA HRABIEGO GROCHOLSKIEGO

Matka Maria Ksawera od Jezusa Czartoryska (1833-1928), przeorysza karmelitanek bosych z krakowskiego klasztoru pod wezwaniem Opieki św. Józefa na Łobzowie, przyczyniła się wraz z siostrami do wskrzeszenia semiprowincji polskiej karmelitów bosych. W 1880 roku poprosiła swego rodzonego brata, hrabiego Tadeusza Grocholskiego (1839-1913), aby udał się do klasztoru karmelitów bosych w Czernej i załatwił w jej imieniu pewne sprawy. Po powrocie do Krakowa hrabia Grocholski wykonał na niewielkich kartkach tektury kilka szkiców z tej wyprawy, która wiązała się z licznymi niewygodami. Matka Ksawera wkleiła je następnie do specjalnego zeszytu, w którym zebrała listy oraz inne pamiątki tyczące się dzieła odnowy życia karmelitów bosych w Polsce i opatrzyła podpisami. Po lewej stronie pokazano oryginalne rysunki hrabiego, a po prawej wyczyszczone z plam i uszkodzeń, w tonacji czarno-białej.

„Wysłany Tadeusz Grocholski przez Karmel do Czerny, z Krzeszowic wyjeżdża z paniami, które mu chcą łaskawie towarzyszyć, ale go spotyka przerażenie wielkie, że tylko wozem można dojechać do klasztoru”.

„Jedzie więc pod górę wozem z niemałem przestrachem Tadeusz Grocholski”.

„Spacer po lesie Czerny z ojcami”.

Ojciec Andrzej od św. Romualda (Gatzweiler). „Ojciec Andrzej, nasz spowiednik w Poznaniu, później w Krakowie, co tydzień z Czerny przyjeżdżał. Przez mego brata Tadeusza Grocholskiego wyrysowany piórem – mówią, że dość podobny”.

Jerzy Zieliński OCD